9.11.2018

Уставот од 1991 година не го дефинира грбот на Република Македонија, туку предвиде... 

3.11.2018

Општината Центар е скопска градска општина и според Македонскиот територијално... 

22.10.2018

Ордените, како одликување, можат да имаат повеќе степени, на кои се укажува... 

11.10.2018

Пред  50 години, на 11 октомври 1968 година, во списанието „Журнал“ беше објавен... 

4.10.2018

На денешен ден, 5.10.1995 година, во согласност со член 7 став 2 од Времената спогодба,... 

1.10.2018

Меѓународната федерација на вексилолошки асоцијации (ФИАВ) го назначи 1 октомври... 

20.9.2018

Владимир Пандовски Социолог и графичар од Битола Заведен под број 9/2018 на 16.9.2018... 

17.9.2018

Никола Галевски Теолог од Скопје Заведен под број 8/2018 на 15.9.2018 година Блазон Штит Црно,... 

16.9.2018

Павле Арсоски Генерал од Скопје Заведен под број 7/2018 на 14.9.2018 година Блазон Штит Црно,...