10.10.2012

Трајко Шокларовски Електричар од Виена Заведен под број 3/2012 на 10.10.2012 година Блазон Штит Златно,... 

10.10.2012

Христијанска црква Божји глас Евангелска црква со седиште во Скопје Заведен... 

5.10.2012

На 5 октомври се навршија 17 години од донесувањето на новото знаме на Република... 

21.6.2012

Андреа Мореѓо Банкар од Лугано, Швајцарија Заведен под број 1/2012 на 21.6.2012 година Блазон Штит По... 

27.4.2012

Отсега на новиот форум на Македонското хералдичко здружение ќе можете да дискуторате... 

21.12.2011

Претседателот Иванов за првпат го додели Медалот за храброст ги тоа на г-дин...