14.12.2012

На денешното собрание е извршен избор на нов Одбор. Хералдот Јоновски е ре-избран... 

13.10.2012

      Кирил Трајковски (1951-2012),   Потпретседател... 

10.10.2012

Страшо Јордановски Музичар од Скопје Заведен под број 4/2012 на 10.10.2012 година Блазон Штит По... 

10.10.2012

Трајко Шокларовски Електричар од Виена Заведен под број 3/2012 на 10.10.2012 година Блазон Штит Златно,... 

10.10.2012

Христијанска црква Божји глас Евангелска црква со седиште во Скопје Заведен... 

5.10.2012

На 5 октомври се навршија 17 години од донесувањето на новото знаме на Република...