21.6.2012

Андреа Мореѓо Банкар од Лугано, Швајцарија Заведен под број 1/2012 на 21.6.2012 година Блазон Штит По... 

27.4.2012

Отсега на новиот форум на Македонското хералдичко здружение ќе можете да дискуторате... 

21.12.2011

Претседателот Иванов за првпат го додели Медалот за храброст ги тоа на г-дин... 

14.12.2011

На годишното собрание одржано на 13-12-2011 беше избран нов одбор со мандат од 4... 

1.12.2011

На свечената церемонија одржана во Токио, за време на посетата на премиерот... 

18.11.2011

По повод десетгодишниот јубилеј, Претседателот на Република Македонија др.... 

3.11.2011

По повод шест децении од основањето на Правниот факултет „Јустинијан Први“...