Македонски свадбарски знамиња - Macedonian wedding flags

Keywords: Wedding flag, Mijak flag, Macedonian flag, bayrak

Abstract

Свадбените знамиња - бајраци се посебен вид на знамиња, ритуални, кои примарно имаат  реликвијална и религиозна дименазија, а се упоребуваат само на свадбени обичаи. Во Македонија се познати мијачките но и други вакви знамиња. Текстот опишува и класифицира 8 свадбарски знамиња од Музејот на Македонија, Музејот на Крушево, од приватна колекција и фотографии на кои можат да се видат знамињата целосно.

Author Biography

Jovan Jonovski, Macedonian Heraldic Society

President and Chief Herald of Macedonian Heraldic Society

Published
2020-12-31
How to Cite
Jonovski, J., & Popovski, M. (2020). Македонски свадбарски знамиња - Macedonian wedding flags. Македонски хералд - Macedonian Herald, (15), 3-24. https://doi.org/10.47763/mher2015003j

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>