12.11.2020

Грбот на град Скопје според МТХС


По повод 13 ноември, денот на ослободување на град Скопје, ви го преставуваме
Грбот на град Скопје според Македонскиот територијален хералдички систем