15.12.2022

Во Зборникот на трудови „70 Години Завод и Музеј-Струмица“ се објавени две хералдички статии: Иван Нацевски, Грбовите на Македонија... 

11.12.2022

Љубомир Михајловски Писател од Велес Заведен под број 7/2022 на 11.12.2022 Блазон Штит Пурпурно, златен грифин вооружен црвено држи... 

30.11.2022

Ане Платоф Вексилолог и историчар од Топека, Канзас, САД Заведен под број 6/2022... 

27.11.2022

Дарко Поп-Тошев Пица мајстор од с. Стојаково, Гевгелиско Заведен под број 5/2022...