15.12.2023

Иван Алексовски Правник и претприемач од Куманово Заведен под број 5/2023 на 15.12.2023 Блазон Штит Црно, откорнато сребрено дрво... 

6.12.2023

Generals’ Club Generals’ Club Association from Skopje 47/2023 on 6.12.2023 Blazon Shield Gules, Emblem of the Army of the Republic of Macedonia Or (sun Or with 12 rays, the sundisk charged with gyronny of 16 Or and... 

2.10.2023

На 10 седница на Советот на Општина Сопиште одржана на 29.9.2023 го усвои новиот... 

29.9.2023

Општина Сопиште Грб на рурална општина Заведен под број 3/2023 на 29.9.2023 година Блазон Штит Златно,...