30.7.2022

Употребата на црвеното знаме во Македонија е стара со векови. Во поново време, црвено знаме употребуваат востаниците во Разловечкото... 

26.7.2022

На 29 Меѓународен конгрес по вексилологија, оддржан во Љубљана, д-р Јован Јоновски имаше презентација на тема Феноменот на мијачкото... 

18.7.2022

Главниот хералд на Македонското грбословно друштво, д-р Јован Јоновски е добитник...