13.12.2021

Христијанска црква Силоам Струмица Заведен под број 6/2021 на 13.12.2021 Блазон Штит По сребрен тесен шеврон на сино и зелено, меѓу... 

11.12.2021

Грбот на Охридскиот Архепископ Јоасаф II (1719-1745), како витез на Светиот воен константинов орден (ред) на свети Ѓорги,. Орденот е... 

8.12.2021

Орденот свети Климент Охридски е единственото одликување на Македонската... 

16.11.2021

На 16.11.2009 година беше усвоен новиот Закон за грбот на Република Македонија...