18.9.2022

Денес се одбележува годишината од смртта на Христофор Жефаровиќ, кој починал на 18 септември 1753 година во Москва. Жефаровиќ е... 

8.9.2022

Претседателот Борис Трајковски, при неговата државна посета на Обединетото Кралство 2000 година,  добил орден на св. Михаел и... 

11.8.2022

На првото продолжение на 41 седница оддржано на 11.8.1992 година, е избрано знамето...