30.12.2020

Црвеното знаме со жолто обрабена петокрака со однос на страните од 1:2, за првпат е утврдено како знаме на Народна Република Македонија,... 

30.12.2020

Бојан Коцевски Претприемач од Скопје Заведен под број 6/2020 on 26.12.2020 Блазон Штит На црвено, од брановидна сребрена основа со два... 

13.12.2020

Генеалогија (од грчки: γενεαλογία генеалогија „правење педигре“) е проучување... 

12.12.2020

Роберт Митевски Новинар и фалерист од Скопје Заведен под број 5/2020 on 12.12.2020 Блазон Штит црвено,...