6.10.2011

Конструкција на знамето според „Службен Весник“

Реконструкција на знамето според ликовно графичкиот прилог објавен заедно со законот во „Службен Весник“