Радован Витошевиќ
Бизнисмен и автор од Скопје

Заведен под број 3/2021 на 7.7.2021

Блазон

Штит
Сребрено, црна вперена еленска глава, меѓу роговите црвено срце надвишено од златник

Челенка
Прикажани сребрени крилја обременети со црвено срце надвишено од златник

Мантија
Црно поставено сребено

Девиза
ВОСТAНЇЕ СОВѢСТИ

Девиза на македонски
Будење на свеста

Блазон
Јован Јоновски
Емблазон
Јован Јоновски