Соцко Тасевски
Државен службеник од Крива Паланка

Заведен под број 6/2015 на 10.10.2015 година

Блазон

Штит
Сребрено, на зелен жлебовиден шеврон три бозелови цвета со златни прашници

Челенка
Сребрена коњска глава со златна грива и ѕвонче во устата

Мантија
Зелено поставено сребрено

Девиза
Veritas Vincit

Девиза на македонски
Вистината победува

Блазон
Стојанче Величковски

Емблазон
Стојанче Величковски