22.2.2017

27 години од промоцијата на книгата Грбовите на Македонија

Во авторскиот клуб „Гоце Делчев“ на книгоиздателството Мисла, на 22.2.1990 година е промовирана книгата „Грбовите на Македонија“ од Александар Матковски што всушност е   фототипно издание на книгата од 1970 година.