Македонски хералд

ISSN 2671-3136

 

Македонски хералд е достапен и на ОЈЅ платформа каде секоја статија е објавена засебно. На ОЈЅ можете да испратите статија за објавување во Македонски хералд.
Платфромата на ОЈЅ засега е достапна само на англиски јазик, но текстовите се и на македонски јазик

 

ОЈЅ ВЕРЗИЈА

 

Македонски хералд 14

• Блазонирање на стематографиите на Витезовиќ и Жефаровиќ
• Оганизација – извор на национално знаме на државите во Африка
• Плакети и значки на општонародната одбрана на социјалистичка Република Македонија

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 13

• Влијанието на делото „За ознаките“ од Џулио Чезаре Карпачо на илирската хералдика и македонскиот земски грб
• Знамето на Република Македонија во ознаките на АРМ
• Орденот Solem Imperii Macedoniæ на Светскиот македонски конгрес

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 12

• Усвојувањето на државните симболи на РМ 1992 г.
• Деноминациски симболи во унгарскат амесна хералдика
• Хералдичкиот лав на марки

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 11

• Историјата на Македонскот хералдичко здружение 2003-2018
• Регистерот на грбови на МХЗ
• Македонскиот територијалкно хералдички систем

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 10

• Блазон на лавот во припишаните грбови на Александар III Македонски
• Историја на ознаките на ФК ВАРДАР
• Повелба на Република Македонија

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 9

Македонски хералд 9

• Предлог за хералдички грб на Република Македонија
• Медал за храброст
• 20 години ново сонце

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 8

• Радовиш со нов грб и знаме
• Медал за заслуги за Македонија
• Штитот во македонската месна хералдика

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 7

• Грбот на град Скопје
• Третата страна на одликувањата
• Симболи во македонското копаничарство

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 6

• Месната хералдика во Република Македонија
• Перипетиите со грбот на Крива Паланка
• Знамето на Летонија

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 5

• Во потрага по новото знаме
• Знамињата на општините во Република Македонија
• Орден „Илинден 1903“

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 4

• Хералдички грбови за Претседателот и МПЦ
• Орден „8 Септември“
• Македонија со старо-нов грб

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 3

• Грбовите на Македонија
• Хералдиката во Музеј на Македонија
• Хералдичка анализа на штитовите од Нерези

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 2

• Нови градски грбови
• Белешки за Мијачкото знаме – Толкување на мотиви
• Волкот од обетките од Водоча

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 1

• Сребрениот волк на Македон
• Одликувања: Ордени и медали
• Амблемите на политичките партии во Македонија

 

ПРЕЗЕМЕТЕ