Македонски хералд

ISSN 2671-3136

 

Македонски хералд е достапен и на ОЈЅ платформа каде секоја статија е објавена засебно. На ОЈЅ можете да испратите статија за објавување во Македонски хералд.
Платфромата на ОЈЅ засега е достапна само на англиски јазик, но текстовите се и на македонски јазик

 

ОЈЅ ВЕРЗИЈА

Од бројот 20, Македонски хералд може да се најде само на ОЈЅ ВЕРЗИЈА

Македонски хералд 19

• Грбовничето на Виргил Солис и неговото влијание врз раните модерни илирски грбовници
• Александар Матковски и албанската хералдика
• Грбовите на македонија во западно­европски извори
• Ознаки и награди на цивилната заштита на СФРЈ

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 18

• Историја на македoнското државно знаме
• Употребата, значењето и изработката на Мијачките семејни знамиња
• Амблеми во Логистичката база на АРМ 2005-2019
• Монети и медалјони со ликот на Гоце Делчев

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 17

• Реалната хералдика во Македонија до 1991
• „Семијачкото“ знаме и мијачките семејни знамиња
• Родот Димковци-Поповци oд Лазарополе oд 18 до 20 век
• Државните знамиња на јужниот Балкан

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 16

• Новоосновано романско одликување: Орден за заслуги за унапредување на човековите права и социјална заложба
• Семејството Богови од Кономлати до 19 до 21 век
• Македонското знаме на страниците на Флагмастер
• Оружјето како вексилолошки амблем на државните знамиња
• Преглед на месната хералдика во Бугарија и месно хералдичкиот систем на Бугарското хералдичко и вексилолошко друштво

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 15

• Македонски свадбени знамиња
• Македонскиот војник и петокраката 1941-1992
• Плакети и наградни значки на АРМ 1992-2019

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

 

Македонски хералд 14

• Блазонирање на стематографиите на Витезовиќ и Жефаровиќ
• Оганизација – извор на национално знаме на државите во Африка
• Плакети и значки на општонародната одбрана на социјалистичка Република Македонија

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 13

• Влијанието на делото „За ознаките“ од Џулио Чезаре Карпачо на илирската хералдика и македонскиот земски грб
• Знамето на Република Македонија во ознаките на АРМ
• Орденот Solem Imperii Macedoniæ на Светскиот македонски конгрес

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 12

• Усвојувањето на државните симболи на РМ 1992 г.
• Деноминациски симболи во унгарскат амесна хералдика
• Хералдичкиот лав на марки

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 11

• Историјата на Македонскот хералдичко здружение 2003-2018
• Регистерот на грбови на МХЗ
• Македонскиот територијалкно хералдички систем

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 10

• Блазон на лавот во припишаните грбови на Александар III Македонски
• Историја на ознаките на ФК ВАРДАР
• Повелба на Република Македонија

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 9

Македонски хералд 9

• Предлог за хералдички грб на Република Македонија
• Медал за храброст
• 20 години ново сонце

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 8

• Радовиш со нов грб и знаме
• Медал за заслуги за Македонија
• Штитот во македонската месна хералдика

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 7

• Грбот на град Скопје
• Третата страна на одликувањата
• Симболи во македонското копаничарство

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 6

• Месната хералдика во Република Македонија
• Перипетиите со грбот на Крива Паланка
• Знамето на Летонија

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 5

• Во потрага по новото знаме
• Знамињата на општините во Република Македонија
• Орден „Илинден 1903“

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 4

• Хералдички грбови за Претседателот и МПЦ
• Орден „8 Септември“
• Македонија со старо-нов грб

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 3

• Грбовите на Македонија
• Хералдиката во Музеј на Македонија
• Хералдичка анализа на штитовите од Нерези

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 2

• Нови градски грбови
• Белешки за Мијачкото знаме – Толкување на мотиви
• Волкот од обетките од Водоча

 

ПРЕЗЕМЕТЕ

Македонски хералд 1

• Сребрениот волк на Македон
• Одликувања: Ордени и медали
• Амблемите на политичките партии во Македонија

 

ПРЕЗЕМЕТЕ