Ордени и медали на Република Македонија

 

ОРДЕН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се доделува на најистакнати личности кои имаат посебни заслуги во остварување на сувереноста и независноста на Република Македонија, кои придонеле за развивање и зацврстување на соработката и пријателските односи со други држави и придонеле за афирмирање на земјата во сите сфери на општествениот живот.

Орденска Ѕвезда

101 грам 18 каратно злато
30 рубини – 2,7 мм
54 брилијанти – 1,55 мм
Централен рубин – 9 мм

Орденски знак со ѓердан

188 грама 18 каратно злато
54 брилијанти – 1,55 мм
133 рубини – 1,25 мм
1 рубин – 2,7 мм
Централен рубин – 9 мм

Автор

Сашо Бајрактаров

 

ОРДЕН 8 СЕПТЕМВРИ

Се доделува за вонредни заслуги на личности и организации за исклучителен придонес за развивање и зацврстување на пријателски односи и мирољубива соработка со други држави. За придонес, за развој и афирмација на меѓунационалните односи, за извонредни дела и заслуги на полето на безбедноста и одбраната на земјата.

98 грама сребро 925 со позлата; дијаметар 81 мм

Автори

Костадин Танчев-Динка и Владимир Боројевиќ

 

ОРДЕН ИЛИНДЕН

Се доделува за заслуги во борбите за национално и социјално ослободување, за исклучителен придонес, за државно правен и општествен развој и јакнење на односите на заедниците во Република Македонија.

Автори

Редизајн според Илинденска споменица
Костадин Танчев-Динка и Владимир Боројевиќ

 

ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

Се доделува на сите оние кои со својот ангажман придонеле и направиле врвни отварувања во сите домени на општествениот живот на земјава.

57 грама сребро 925 со позлата; 8 рубини – 3 мм, дијаметар 65 мм

Автор

Петар Гајдов

 

ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Наменет за припадниците на безбедносните  сили на Република Македонија и успесите кои ги постигнуваат на тоа поле.

55 грама сребро 925 со позлата; дијаметар 65 мм

Автор

Дарко Фиданоски

 

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

Медалот за заслуги се доделува на физички и правни лица за развој и афирмација во сите области на животот и работата во земјава

34 грама сребро 925 со позлата; дијаметар 40 мм

Автор

Милкица Стефановска

 

МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Се доделува на припадници на безбедносните сили за искажана лична храброст и самопрегор на полето на одбраната, или во заштита на човечки животи или материјални добра во опасни ситуации.

32 грама сребро 925 со позлата; дијаметар 55 мм

Автор

Сашо Бајрактаров