Членство

д-р Јован Јоновски
Претседател • Главен хералд

д-р Јован Јоновски, MTh, е роден во Скопје во 1971 година каде го завршува своето образование дипломирајќи Физика на Природно математичкиот факултет во 2010 година. Теологија студира во Будимпешта, Лондон и Нови Сад, каде магистрира во 2008 година. Во 2014 година магистрира Историја во Скопје. Докторира на Институтот за национална историја со тема: „Сонцето и лавот како симболи во хералдиката и вексилологијата на Македонија“ во 2018 година.

Јоновски е претседател и главен хералд на Македонското грбословно друштво (2003-2018). Придружен член на Интернационалната академија по хералдика, член на Интернационалната комисија за витешки редови, член на комисијата за одликувања на Претседателот на Република Македонија, како и член на голем број национални хералдички здруженија. Претседател и хералд на Македонското хералдичко здружениенво текот на целото негово постоење (2003-2018).

Автор на поставката „Грбовите на Македонија“ во НУ Музеј на Македонија.

Автор на книгата „Симболите на Македонија“ посветени на симболите, семиотиката, како и хералдиката, вексилологијата, фалеристиката и химнологијата воопшто и оние поврзани со Македонија.

Вработен е како професор по физика во АСУЦ „Боро Петрушевски“.

Библиографија

д-р Иван Нацевски
Потпретседател • Вардарски хералд

д-р Иван Нацевски е роден во Куманово во 1985 година.

Дипломира на Факултетот за дентална медицина при Медицинскиот Универзитет во Пловдив, Р. Бугарија.

Активно се интересира и занимава со хералдика. Особен интерес покажува во областа на воената и месната хералдика, како и фалеристиката.

Автор на неколку статии за лавот во Европската и илирската хералдика.

Вработен е како општ стоматолог во ПЗУ СВ. АНТИПА – Куманово.

Библиографија

ген. д-р Павле Арсоски
Секретар • Ерагонски хералд

Бригаден генерал м-р Павле Арсоски е роден во 1967 година во Гостивар. Дипломира во 1990 година на Воената Академија на копнена војска во Белград, Р. Србија. Во 2003 година ги завршува постдипломските студии за Командно-штабни должности во Скопје. Во 2011 дипломира на школото за национална одбрана во Загреб, Р.Хрватска. Во 2016 година магистрира на Институот за национална историја при УКИМ во Скопје, Р.Македонија.

Во текот на повеќе од 28 години професионална кариера како офицер на поранешната ЈНА и на АРМ извршувал голем број на одговорни командни и штабни должности. Во 2013 година е унапреден во чин бригаден генерал од страна на Претседателот на Р.Македонија.

Еден е од коавторите на Уредбата за единствениот знак за припадност на АРМ, униформата, ознаките на чиновите, ознаките на родовите и службите, ознаките на единиците, како и начинот и условите за нивното носење.

Зборува германски и англиски јазик.

м-р Никола Галевски
Член

Никола Галевски е роден 1977 година во Скопје каде го завршува своето образование завршувајќи историја на уметноста со археологија.Дипломирал на римска и христијанска археологија. Магистрира ранохристијански студии на Регент Колеџ, во Ванкувер Канада.

Негови полиња на истражувачки интерес се раното христијанство, историјата, археологијата, историјата на уметност и културолошките анализи.

Предава вовед во Нов Завет и новозаветно толкување на Евангелскиот Теолошки Факултет Куманово.

Во 2012 година го започнува The Global Leadership Summit Macedonia – светска лидерска платформа со контекстуална применливост.
Пастор е на Евангелска црква Соулкрафт во Скопје.

 

Андреја Стефановски
Член

Андреја Стефановски е роден во Скопје во 1973 година каде го завршува своето образование дипломирајќи на Електротехничкиот факултет. Теологија завршува во Будимпешта во 1999 година. Работи како раководител на производство во фабрика за производство на електронски печатени плочки.

Основач на здружението Кралски Извидници од 2000 година. Основач на Здружението за поддршка на Израел. Активен волонтер во повеќе организации, а во слободно време е љубител на добрите книги. Преведува книги и е активно вклучен во локализација на апликацијата Библија на македонски јазик. Остатокот од слободното време го посветува на извидниците, трчањето и планинарењето како голем вљубеник во природата. Женет, со четири деца, посветен на своето семејство.

Грбот потекнува уште од 1997 година.  На неговата фирма Матас Компани која постои од 2001 година, има корпоративен грб.

м-р Трајче Трајков
Член

Трајче Трајков е роден 1988 година во Струмица. Дипломирал и магистрирал на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје-насока политички студии.
Активно се занимава со колекционерство на воени и полициски ознаки. Организатор на неколку изложби со посочената тематика.
Автор на монографијата во подготовка “Македонски воени и полициски ознаки (1992-2017“.
Живее и работи во Струмица.

 

м-р Никола Стојаноски
Член

Николче Стојаноски е роден во Тетово во 1987 година. Во 2009 година дипломира на Универзитетот на Југоисточна Европа како Дипломиран професор по англиски јазик и литература. Во 2012 година магистрира на истиот Универзитет и се стекнува со звањето Магистер по настава на англиски јазик. Станува овластен судски преведувач од англиски јазик на македонски во 2009 година.

Професионално работи како преведувач и професор по англиски јазик. Вексилологијата и месната хералдика се неговите главни сфери на интерес.
 

Почесни членови

 

д-р Стојан Антонов (Бугарија)
Почесен член

Стојан Х. Антонов (1970) Дипломирал на историја (специјализација по етнологија) на Универзитетот Св. Климент Охридски во Софија во 1995 година. Во 1999 година докторирал на истиот универзитет со докторска теза: Татарите во Бугарија (Етнолошка студија). Работел како водич, наставник по историја, куратор и истражувач со музеј. Од 2005 година е асистент професор на Универзитетот Паисиј Хилендарски во Пловдив, подучувајќи курсеви по етнологија и социјална антропологија.
Од 2004 година е професор по хералдика во неколку дипломски и магистерски програми (графички дизајн, типографија, фотографија) на Академијата за музика, танц и ликовна уметност во Пловдив и Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Велико Трново. Автор на написи за хералдичко наследство загрижени за Бугарија и уредник на хералдичкиот дел од Симболите на бугарската државност, национална изложба посветена на Стогодишнината на прогласувањето на независноста (2008).
Основач е и претседател на Бугарското хералдичко и вексилолошко друштво (2004).

Од 2017 е придружен член на Меѓународната академија по хералдика.

 

д-р Жељко Хејмер (Хрватска)

Почесен член

Полковник д-р Жељко Хејмер, (1971) дипломирал на факултетот за електротехника и компјутерски науки во Загреб во 1997 година; Од 1999 година, е офицер на хрватските вооружени сили, сега со чин полковник на комуникаци. Магистер на науки во областа на електрониката и биомеханиката од 2005 година. Докторира на тема “Идентитетот на хрватските вооружени сили изразени преку знамиња од татковинската војната и по неа.”
Од 1995 година е активен член на Знамињата на светот (FOTW).
Со соработници во 2006 година го основана Хрватското грбословно и заставословно друштво кога беше избран за претседател.
Ја одржува веб станицата на знамињата и грбовите на модерната ера (FAME) http://zeljko-heimer-fame.from.hr, од 1996, каде ги објавува резултатите од своите истражувања за знамињата, пред се на територијата на денешна Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина.
Од 2011, придружен член на Меѓународната академија по хералдика.
За својата работа во вексилологијата, Меѓународната федерација на вексилолошки асоцијации (FIAV) му ја додели наградата за 2015 година, почесна титула на соработник на Федерацијата (FF). А во 2017 доделена највисоката награда Лауреат на Федерацијата (LF).

 

проф. д-р Иван Балта (Хрватска)
Почесен член

Проф.др.сци. Иван Балта, е роден во Зденци (во близина на Нашица, Хрватска) во 1953 година. Заврши студии по историја, филозофија и латински, а потоа завршил магистерски студии по “помошни историски науки” (со дипломска теза по хералдика и генеологија) во 1985 година, а докторира на “историската наука” во 1996 година. Тој дизајнирал неколку општински, градски и окружни грбови во Хрватска. Предавал и на повеќе универзитети, меѓу другото и Помошни историски науки – латински, дипломатика, палеографија и хералдика во Хрватска, а особено во Босна и Херцеговина, … и како гостин предавач по историја, латински, филозофија, помошни историски науки во Словачка, Унгарија, Србија, Македонија, Германија, Украина итн. Тој е автор на универзитетски учебник во Хрватска и ко-автор на два универзитетски учебници во БиХ, како и за помошни историски науки (вклучително и хералдика). Објавил неколку научни трудови за грбови. Тој е редовен член на Хрватската академија на науките и уметностите во Мостар, постојан член на собранието на Унгарската академија на науките (МТА) во Будимпешта и други здруженија. Тој работел како наставник, како супервизор и консултант во Одделот за образование и педагошката служба на Република Хрватска и во последните 20 години на Универзитетот “Ј Ј. Штросмајер” во Осиек како редовен професор по постојано звање на научен советник.

 

д-р Емир О. Филиповиќ (Босна и Херцеговина)
Почесен член

д-р Емир О. Филиповиќ е роден 1984 година во Кључ, Босна и Херцеговина. Докторира на Универзитетот во Сараево во 2014 година. Неговите истражувања вклучуваат историја на витештвото, хералдиката и социјалните елити во средовековна Босна, како и комплексните односи помеѓу Босанското кралство и Отоманската Империја во 14 и 15 век. Има многу пишувано за домашни и меѓународни побликации и ја има на голем број локални регионални и меѓународни конференции. Работи како вонреден професор на Универзитетот во Сараево каде предава средовековна босанска историја и помошни историски науки.

проф. д-р Стјепан Ќосиќ (Хрватска)
Почесен член

Стјепан Ќосиќ (1964) е редовен професор на Катедрата за историја при Филозофскиот факултет на Универзитетот во Сплит. Во 1987 година дипломирал Историја и социологија на Универзитетот во Задар. Од 1992-1995 година работел како архивар на Националниот архив во Дубровник. Во овој период, завршени постдипломски студии на Универзитетот во Загреб по културната историја на источниот јадрански брег. Магистрирал (1994) и докторирал (1997) на Филозофскиот факултет во Загреб (на теми за подрачјето на Дубровник, по падот на Република во 1848 година).
Од 1995 до 2003 година е истражувач на Институтот за историски науки во Дубровник. Во 1998 година стана научен соработник. Во периодот 2003-2012. тој служел како директор на Државниот архив на Хрватска во Загреб, а од ноември 2012 година е вработен во Одделот за историја при Филозофскиот факултет на Универзитетот во Сплит како редовен професор.

Се интересира за архивски прашања, особено во историјата на картографијата, хералдиката и историски географија.
Од 2000 година, предава на разни предмети на Филозофскиот факултет во Сплит, Задар, Загреб и Дубровник.

д-р Агне Рајлајте- Барде (Литванија)
Почесен член

Д-р Агне Рајлајте- Барде (1984) на одделот по историја на Универзитет во Вилниус во 2006 дипломира на културна историја и антропологија и од тогаш работи во Литванскиот институт за историја. Во 2008 магистрира на историја со тема од хералдика. Докторира на истиот одел во 2013 година на тема “Генеалошки свеста на благородници во Литванското Големо Војводство и нејзините рефлексии во хералдиката од шеснаесеттиот осумнаесеттиот век.”
Од 2014 година – предава на Универзитетот во Вилнус, по предметот Помошни историски науки –Генеалогија.
Области на научен интерес: Благородничка хералдика и генеалогија на Големото Војводство на Литванија; Истражување на наследната генеалошка свест и нејзините промени;

Од 2016 е придружен член на Меѓународната академија по хералдика.

 

 

д-р Тудор Раду Тирон (Романија)
Почесен член

Веднаш по завршувањето на студиите по право (2001), Тудор-Раду Тирон стана државен службеник во Канцеларијата за одликувања при администрација на претседателот на Романија. Ги помина сите административни степени, сè до ранг постар советник.
Член е на Националниот комитет за хералдика, родословие и сигилографија на романската академија (1997), а член на романскиот Институт за родословие и хералдика “Север Зота” од Јаш (од 2000 година, е член на Научниот совет на Институтот). Тој е член, дописник или почесен член на неколку истражувачки друштва на Република Молдавија, Србија, Бугарија и Украина.
Од 2013 е придружен член на Меѓународната академија по хералдика.
Во 2011 ја одбрани докторска теза со наслов „Правото и праксата во романската зад-карпатска хералдика“.
Негови области на интерес се спомене романската и централно-европската хералдика и генеалогија (од почетоците до денес), сфрагистиката, вексилологијата, фалеристиката, зачувувањето на спомениците, историјата на романското право итн.

 

проф. Лазе Трипков (Црна Гора)
Почесен член

м-р Лазе Трипков ги завршува студиите во Варшава каде магистрира дизајн и применета уметност во 2002 година. Работи на докторат по Неофилологија на Варшавскиот универзитет; Од 2010-2014 предава на ФОН Универзитетот, а од 2013 година предава на Универзитетот на доља Горица, Подгорица, Црна Гора, на одделот за графички дизајн.
Во периодот од 2016-2017 е директор на Музејот на современа уметност во Скопје.

проф. д-р Митко Панов (Македонија)
Почесен член

 

Митко Панов е научен советник/редовен професор во Инстиутот за национална историја во Скопје. Дипломирал 1991 година на Институт за историја, а магистрирал (1995) и докторирал (2003) на Институт за национална историја.

Професор е на додипломските и последипломските студии при Универзитетот „Евро-Балкан“, Скопје; професор на Факултетот за образовни науки „Гоце Делчев“, Штип; професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Област на интерес и истражување Историја на Византија, Византиска историографија, Историја на средновековна Македонија и на Балканот Историографија на Балканот, средновековна и модерна