14.12.2011

Избран новиот извршен одбор на МХЗ

На годишното собрание одржано на 13-12-2011 беше избран нов одбор со мандат од 4 години. Всушност е реизбран досегашниот одбор во состав Јован Јоновски, Претседател, Кирил Трајковски, потпретседател и Петар Гајдов, Секретар.