1.9.2014

На 27-та седница на Советот на Општина Охрид, одржана на 22.8.2014 година беше донесена... 

Novo Selo coat of arms
28.5.2014

На седумнаесеттата седница на Советот на општина Ново Село беа разгледани... 

8.4.2014

Општина Радовиш, по спроведениот конкурс, донесе хералдички грб. Грбот...