21.4.2017

Презентација на ознаки на АРМ и МВР 1992-2017

Презентација на колекцијата на ознаки на АРМ и МВР 1992-2017 на Трајче Трајков во касарната во Штип.