18.5.2020

18 Мај – денот на музеите и хералдиката


Одбележувањето на Меѓународниот ден на музеите – 18 мај – во соработката со Музејот на Македонија одигра голема во развојот на здружението и на хералдиката воопшто.

На одбележувањето на овој ден во 2005 година се одржа предавање на Јован Јоновски и Снежана Филипова кога е промовиран и првиот број на Македонски хералд. Во 2007 година повторно на овој ден е одржано предавање на Јован Јоновски кога е промовиран вториот број на Македонски хералд.

Особена благодарност до некогашните членови музејалци, Кирил Трајковски и Лена Анѓелкоска и нивниот огромен придонес.