18.9.2021

268 години од упокојувањето на Христофор Жефарович

 

 

На 18 септември во 1753 година во Москва починува Христофор Жефарович. Роден во Дојран 1690.

Духовник, свештеник, голем уметник -живописец, графичар и гравер, поет, книжевник, ка­лиграф, стематограф, прв хералдичар во Македонија и меѓу првите хералдичари на Балканот.

Неговата Стематографија ќе биде основата за хералдиката на Балканот.

За блазонирање на на Стематографијата на македонска современа хералдичка терминологија види

https://heraldika.org.mk/macedonianherald/index.php/mkherald/article/view/44/37