22.2.2017

27 години од промоцијата на фототипното издание на книгата „Грбовите на Македонија“

Во авторскиот клуб „Гоце Делчев“ на книгоиздателството „Мисла“, на 22.2.1990 година е промовирана книгата „Грбовите на Македонија“ од Александар Матковски што всушност е  фототипно издание на книгата од 1970 година.

Јован Јоновски