Бојан Коцевски
Претприемач од Скопје

Заведен под број 6/2020 on 26.12.2020

Блазон

Штит
На црвено, од брановидна сребрена основа со два исти такви сини ремени, златен вперен лав кој држи златна лозница со гроздови која излегува од основата. Сонце и петокрака ѕвезда во чело.

Челенка
Златни рогови.

Мантија
Црвено поставено златно

Девиза
Fortis et fidus

Девиза на македонски
Силен и верен

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски