Бојан Коцевски
Претприемач од Скопје

Заведен под број 6/2020 on 26.12.2020

Блазон

Штит
Црвено, од брановидна сребрена основа со два исти такви сини ремени, златен вперен лав кој држи златна лозница со гроздови која излегува од основата. Сонце и петокрака ѕвезда во чело

Челенка
Златни рогови.

Мантија
Црвено поставено златно

Девиза
Fortis et fidus

Девиза на македонски
Силен и верен

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Јован Јоновски