8.4.2019

48 роденден на ромското знаме


На 8 април 1970 година во Лондон се одржа Првиот светски ромски конгрес кога за ромско знаме е прифатено знаме хоризонтално поделено сино и зелено со централно црвено тркало, додека за химна е прогласена песната Џелем Џелем.