25.12.2018

Црковна хералдика за божик

Бискупот скопски и епарх струмичко-скопски д-р Киро Стојанов, со неговиот грб во позадина (десно) и неговата кореткна хералдичка интерпретација (лево)