28.3.2020

Дебата за државниот грб, 2009

Дебата за државниот грб непосредно пред иницијативата за вадење на ѕвездата од грбот, 2009 година. Учествуваат м-р Јован Јоновски и д-р Бобан Петровски