15.12.2022

Две хералдички статии


Во Зборникот на трудови „70 Години Завод и Музеј-Струмица“ се објавени две хералдички статии:

Иван Нацевски, Грбовите на Македонија во западноевропските средновековни извори.

Јован Јоновски, Македонски блазон на грбовите од статијата “Благородништвото и грбовите на некои благородници ароманци присутни на темишварскиот собир во 1790 година“ од Марко Атлагиќ.