Емир О. Филиповиќ
Професор од Кључ

Заведен под број 1/2022 на 29.4.2022

Блазон

Штит
Црвено два вкрстени клуча со дршките надолу надвишени со топ, сите сребрени

Челенка
Три боеви пердуви црвено-сребрено-црвено

Мантија
Црвено поставено сребено

Девиза
PLUS ET ULTRA

Девиза на македонски
Повеќе и понатака

Блазон
Јован Јоновски
Емблазон
Јован Јоновски