19.8.2021

Хералдика во југоисточна Европа – повик за статии


Ова специјално издание за „Хералдика во Југоисточна Европа“ е дел од научно, рецензирано списание Генеалогија,  во нашата област, издадено од international academic publishers MDPI  (https://www.mdpi.com/journal/genealogy). Гости уредници се д -р Јован Јоновски, претседател на Македонското хералдичко друштво и д -р Брус Дури, еден од основачките членови на уредувачкиот одбор на Genealogy. Текстовите се на англиски јазик.

Темата е хералдика во Југоисточна Европа. Хералдиката се подразбира во нејзиното пошироко значење, лична, општинска, државна, воена, црковна итн., И Југоисточна Европа се подразбира во нејзината најширока форма. Целта е да се претстави хералдиката што има други форми од оние на „традиционалните хералдички земји“.

Имајќи предвид дека оваа публикација ќе достигне различна публика од оние што присуствуваат на хералдички конференции или ја читаат литературата произведена од хералдички друштва итн., има можност да се прошири опсегот подалеку од потрадиционалните цели.

Бараме, пред да поднесат ракопис, заинтересираните автори првично да достават предлог наслов и апстракт од 400-600 зборови што ќе го сумираат нивниот наменет придонес. Ве молиме испратете го до Уредниците на гости (jonovski@gmail.com) или до редакцијата на Генеалогија (genealogy@mdpi.com). Апстрактите ќе бидат разгледани од Уредниците на гости со цел да се обезбеди правилно вклопување во рамките на Специјалното издание. Целосните ракописи ќе подлежат на двојна слепа рецензија.

Некои потенцијални области на фокус може да го вклучат следново, иако сите поднесоци се добредојдени и охрабрени:

Општинска хералдика – надлежност, правила и систем;
Воена хералдика и вексилологија на некоја  јужноевропска земја;
Политиката на хералдиката и употребата на грбовите за политички цели;
Концептот на „благородништво“ во различни хералдички јурисдикции;
Социологијата на хералдиката – дали класата и статусот се важни?
Почитување на хералдичкото право во јурисдикции без хералдички власти;
Историска хералдика;
Образование за хералдика.

Покрај тоа, секој што би сакал да дејствува како рецензент за поднесените трудови е добредојден да биде во контакт.

Списанието Генеалогија ја следи формулата за отворен пристап, платена за објавување, бесплатна за читање, сега вообичаена во сите академски дисциплини. Меѓутоа, може да се отфрли надоместокот за објавување за добро подготвени ракописи доставени до ова Специјално издание.

Постојат општи упатства за автори на https://www.mdpi.com/journal/genealogy/instructions

Д -р Јован Јоновски
Д -р Брус Дури
Гости уредници