13.12.2020

Генеалогија


Генеалогија (од грчки: γενεαλογία генеалогија „правење педигре“) е проучување на семејствата, семејната историја и трагањето на нивните лози. Генеалозите користат усни интервјуа, историски записи, генетска анализа и други записи за да добијат информации за семејство и да демонстрираат сродство и родословие на нејзините членови. Резултатите честопати се прикажуваат во графици или се пишуваат како наративи. Областа на семејната историја е поширока од генеалогијата и опфаќа не само лоза, туку и историја на семејството и заедницата и биографија.

Записот за генеалошка работа може да биде претставен како „генеалогија“ или „семејна историја“. Во тесна смисла, „генеалогија“ ги следи потомците на една личност, додека „семејната историја“ ги следи предците на една личност, но двата поими често се користат наизменично. Семејна историја може да вклучува дополнителни биографски информации, семејни традиции и слично.

Потрагата по семејна историја и потекло има тенденција да биде обликувана од повеќе мотиви, вклучително и желбата да се изгради место за своето семејство во поголемата историска слика, чувството на одговорност да се зачува минатото за идните генерации и самозадоволството точно раскажување приказни. Истражувањето на генеалогијата се изведува и за научни или форензички цели.