20.8.2016

Годишнина од првото истакнување на знамето на Република Македонија

„Нова Македонија“ од 21 август 1992 година.

znameto-prvpat-istaknato