20.6.2021

Грб и знаме на Република Македонија според Уставната комисија

По завршување на конкурсот за грб и знаме на Република Македонија, Уставната комисија не прифати ниту еден предлог, туку од трите прворангирани побара да  дадат нов предлог за грб и знаме со исто златно жолто сонце на црвена основа. Од предлозите кои беа презентирани на 17 јуни 1992 година, Уставната комисија го избра овој поредлог на шифра ФЕНИКС- 92 – Костадин Танчев -Динката.

Предлогот за грб и знаме од Уставната комисија е преточен во предлогот на Тито Петковски, Зоран Крстевски и Киро Поповски, од 20.7.1992 година.