11.12.2021

Грб на Охридскиот архиепископ Јоасаф II (1719-1745)

Грбот на Охридскиот Архепископ Јоасаф II (1719-1745), како витез на Светиот воен константинов орден (ред) на свети Ѓорги,.

Орденот е доделен од самопрогласениот  велик мастер на орденот, Влашкиот принц Раду Кантакузен (претендент), син на принцот Стефан на Влашка.

Грбот е прикажан во Златната книга на орденот, која се чува во архивот во Јаш, Романија