2.2.2019

Грбот на општина Арачиново според Македонскиот територијално хералдички систем

Општина Арачиново има хералдички грб кој се вклопува во Македонскиот територијално херладички систем. Има палисадна круна на рурална општина и генерички венец