5.9.2023

Грбови на охридските архиепископи

Предавање на д-р Јован Јоновски по повод меѓународниот ден на хералдиката 10 јуни. Одржано на 11.6.2023

https://youtu.be/Z6ZoAN_wT4Q