8.12.2013

Предавање за Грбот на Република Македонија

Снимка од предавањето „Грбот на Република Македонија-тема за дилема“, од хералдот Јован Јоновски, кое се одржа на ден 18.11.2013 година (понеделник), во Музеј на град Скопје.