7.4.2020

Хералдика и вексилологија

Гостување на хералдот Јован Јоновски на Македонско радио 2015 1 дел. Видеото е составео од други предавања и емисии.