18.9.2017

Христофор Жефарович

На 18 септември во 1753 година во Москва починува Христофор Жефарович. Роден во Дојран 1690.

Духовник, свештеник, голем уметник -живописец, графичар и гравер, поет, книжевник, ка­лиграф, стематограф, прв хералдичар во Македонија и меѓу првите хералдичари на Балканот. Неговата Стематографија ќе биде основата за хералдиката на Балканот.

Фотографија: Коста Стаматовски