28.7.2016

Излезе од печат 9-от број на „Македонски хералд“

Испечатен „Македонски хералд“ број 9

Излезе од печат 9-от број на „Македонски хералд“. Електронската верзија од истиот можете да ја преземете тука.