28.9.2011

Истражување во Загреб

Претседателот на МХЗ Јован Јоновски во истражувачки проект во Загреб. Во универзитетската Библиотека во Загреб, тој го истражуваше грбовникот на Коренич- Неорич од 1595 година, во кој е насликан и земскиот грб на Македонија, Златен лав на црвена основа.