30.8.2010

Излезе четвртиот број на „Македонски Хералд“

Излезе новиот број на „Македонски Хералд“ кој ја прекина досегашната традиција на излегување на две години. Се надеваме дека годината што помина од објавувањето на претходниот број ќе се намали уште повеќе.