22.5.2009

Изложба на грбови од работилниците по хералдика во Музеј на Македонија

По повод светскиот ден на музеите, се одржа и презентација на грбовите создадени од учениците на работилницита по хералдика во Музеј на Македонија.