14.10.2011

Колку зраци има сонцето на грбот на Република Македонија?

Ако се примени методот на пресликување на видливите краци, ќе се види дека недостасуваат уште 2 зрака.

кликнете на сликата за да ја погледнете анимацијата.