Лазе Трипков
Визуелен уметник од Скопје

Заведен под број 1/2023 на 11.6.2023

Блазон

Штит
Сино, три сребрени празни триаголници 1-2 во глава две испреплетени жолта и црвена четворокрака ѕвезда

Челенка
Полу златен лав кој во десната рака држи стрела чиј крај завршува во црвена четка

Мантија
Сино поставено сребрено

Девиза
Per ardua ad astra

Девиза на македонски
Преку тешкотии до ѕвездите

Блазон
Лазе Трипков
Емблазон

Лазе Трипков