19.2.2011

Македонски Хералд број 5

 

Македонско Хералдичко Здружение
Повик за поднесување статии за следниот број на Македонски Хералд, бр.5.

Во пресрет на Меѓународниот конгрес по вексилологија, 1-5 август 2011 на којшто МХЗ треба да биде примена во полноправно членство, за кога е планиран следниот број на Македонски Хералд, ги повикувам сите заинтересирани, да поднесат статии од област…а на хералдика, вексилологија, генеологија, фалеристика, семиотика и амблематика.

Ве молам вашата заинтересираност да ја најавите до 28 февруари, а текстовите треба да бидат готови до 15 април. Текстовите треба да бидат доставени на македонски и англиски јазик (текстовите на англиски јазик ќе бидат доработени, така да е потребен основен превод).

Поради поводот за излегување на овој број, предност имаат вексилолошките статии.

За текстовите не следи хонорар.

Својот интерес и самите текстови и придружни фотографии испраќајте ги на адреса
info@heraldika.org.mk