16.9.2010

Македонското Хералдичко Здружение полноправен член на Интернационалната конфедерација за генеологија и хералдика

На 14.09.2010, во Штутгарт, на Генералното Собрание на Интернационалната Конфедерација за Генеологија и Хералдика (CIGH –
Confйdйration Internationale de Gйnйalogie et d’Hйraldique), во склоп на 29тиот Конгрес за Генеолошки и Хералдички Науки, господинот Мишел Тејар д`Ери (Michel Teillard
d’Eyry), претседател на CIGH, го прогласи Македонското Хералдичко
Здружение (МХЗ) за полноправна членка на CIGH.