1.10.2018

Меѓународен ден на вексилологијата

Меѓународната федерација на вексилолошки асоцијации (ФИАВ) го назначи 1 октомври 1961 година “ден на раѓање на современата вексилологија”, кога беше објавено првото светско списание за знамиња од Герхард Грал и на Витни Смит.