7.5.2023

МГД на конгрес во Полска

Претседателот Јован Јоновски и потпретседателот Иван Нацевски на Македонското грбословно друштво учествуваа на II Конгрес на полска хералдика – „Хералдика и религија“ што се одржа во Варшава од 20 до 22 април 2023 година, во Централниот архив на историските записи во Варшава.
Тие ги презентираа следниве трудови:

Јован Јоновски, Католичка и протестантска црковна хералдика во Македонија

Иван Начевски, Верската православна амблематика во македонската хералдика

sdr