2.10.2010

МХЗ на 29 Конгрес на генеолошки и хералдички науки

Во Штутгарт, Германија од 14 до 18 Септември се одржа 29 Конгрес на генеолошки и хералдички на кој што учествуваше и Хералдот на МХЗ Јован Јоновски покрај Хералдот на Република Словачка, Ладислав Вртел (двајцата на фотографијата), и други хералди кои го разубавија овој конгрес.