30.7.2014

Македонски хералд 8

Македонски хералд 8

• Радовиш со нов грб и знаме
• Медал за заслуги за Македонија
• Штитот во македонската месна хералдика

ПРЕЗЕМЕТЕ