11.2.2009

Нови предавања по хералдика

На 4-2-2009 започна новиот циклус на предавања и вежби по хералдика. Започна првото предавање Хералдика 1. На 12. 2.2009 (четврток) во Музејот на Македонија ќе се одржи и првата работилница од овој циклус. Почетокот е во 13 часот