16.12.2010

Општина Чаир со лого инспирирано од грб

Општина Чаир со ново лого
Новото лого е преземено од предлогот за грб oд 2006 година. Овој лево на син штит. Потоа поради инает нешто со бадинтеровото мнозинство е избран накратко оној грбот со акварел од чаршијата исечен во облик на штит.
Закривената линија од оригиналниот предлог сега премина во основата (долниот дел на знамето). Инаку и логото и линијата долу на знамето се златни, на бела подлога.